Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1700–1800-talen tilltalstitel för kammarherre av lägre rang utan tjänstgöring vid hovet.

Finsk beskrivning

avaimeton kamariherra*

Alemman arvoasteen kamariherra.

Källor

Hof-calender (utg. Kongl. Vetenskapsacad.) , Kungl. vetenskapsakademien 1749–1813 , 1783, 1789, 1793, 1800 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 732. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1700-tal
1800-tal

1700–1800-tal

Se vidare