Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kroppslig missbildning eller lyte. Förlusten av en lem gjorde i princip en person inkompetent för kyrkliga ämbeten som präst. I så fall måste personen ansöka om påvlig dispens.

Finsk beskrivning

ruumiillinen vajavaisuus, ruumiinvamma

kirkollisen viran saamisen esteenä ollut ruumiillinen vamma

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , III: 30.