Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid sidan av böter den vanligaste strafformen under medeltiden. Ursprungligen användes kroppsstraff enbart mot ofria och under medeltiden går det att dra en social distinktion mellan kroppsstraff och böter, ”den bättre med kropp, som ej äger ko”. I städerna var kroppsstraffen i praktiken alltid offentliga. Bland kroppsstraffen går det att urskilja två huvudtyper: stympning och prygel.

Finsk beskrivning

ruumiillinen rangaistus

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk