Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bruk som förfärdigade krut åt armén under Krigskollegiums övervakning medan räkenskaperna granskades av Fortifikationskontoret. Dylika bruk, vilka förestods av en direktör eller inspektör, fanns under svenska tiden i Kristianstad (Tossebro bruk), Stockholm (Åkersbruk) och Jönköping (Husqvarna bruk). Det första krutbruket i Finland grundades 1825 vid Östermyra bruk i Seinäjoki.

Finsk beskrivning

ruutitehdas

Ruukki tai tehdas, joka valmisti ruutia armeijan tarpeisiin Sotakollegion valvonnassa. Tilit tarkasti puolestaan Linnoituskonttori. Johtajan tai tarkastajan johtamia ruutitehtaita oli Ruotsin vallan aikana Kristianstadissa (Tossebron tehdas) , Tukholmassa (Åkersbrukin tehdas) ja Jönköpingissä (Husqvarnan tehdas). Suomen ensimmäinen ruutitehdas perustettiin 1798 Seinäjoelle (Östermyra) ja seuraava Ilmolaan Vaasan läänin vuonna 1822.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1033.

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 18.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Wikipedia Wikipedia – Den fria encyklopedin, http://sv.wikipedia.org/

Andra språk

Inga termer på andra språk