Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Industrianläggning för förädling av råvaror, ofta järn, koppar eller glas. Bruken började anläggas på 1600-talet. För att få grunda ett bruk krävdes tillstånd och privilegium av kronan. Under autonoma tiden måste en utländsk ägare av ett finländskt bruk vara bosatt i Finland.

Finsk beskrivning

ruukki, rautaruukki, rautatehdas

Källor

Inga källor