Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

För bruksidkare verkande parallellt informellt forum till ståndsriksdagen. Adliga brukspatroner deltog både i adelståndet i riksdagen och i bruksriksdagen. Synpunkterna på näringsgrenen framfördes till ständerna och den centrala förvaltningen under hela frihetstiden.

Finsk beskrivning

ruukkivaltiopäivät

Säätyvallan aikainen tehdastoimintaa harjoittavien epävirallinen foorumi, joka toimi rinnakkain säätyvaltiopäivien kanssa, aatelisten ruukinpatruunoiden ottaessa osaa molempiin.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 194.