Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skrivare på ett brukskontor, underlydde bruksförvaltaren.

Finsk beskrivning

tehtaankirjuri

Tehtaankonttorin kirjuri, toimi tehtaanhoitajan eli ruukinhoitajan alaisena.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 203.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 595.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/