Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden om fiskal vid brunnsort som hade i uppgift att beivra brott mot brunnsordningen. Brunnsfiskalen underlydde brunnsintendenten och den domsrätt som han jämte ett antal redbara män hade över brunnsverksamheten.

Finsk beskrivning

lähdeviskaali*

Ruotsin vallan aikana viskaali, jonka tehtävänä oli kylpyläpaikoilla valvoa kylpyläjärjestyksen noudattamista.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 22: 1156. http://runeberg.org/nf/