Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från och med 1600-talet en titel för person som avvägde vattenytor och hade erfarenhet av att göra anläggningar för att ta upp vatten eller dra vattenlinjer. Från och med 1700-talet användes beteckningen särskilt för underordnad tjänsteman vid hälsobrunn som förde bok över brunnsgästerna och ansvarade för deras betjäning.

Finsk beskrivning

kaivomestari*, terveyslähdemestari*

Alun perin kaivojen ja vesilähteiden käytön asiantuntija, 1700-luvulta lähtien nimike terveyslähteillä toimineelle virkamiehelle, joka piti kirjaa vieraista ja vastasi heidän palvelustaan.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 60.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska lähdemestari

Synonymer

brunnmästare