Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid hälsobrunn eller brunnsort, med polisiära uppgifter som att upprätthålla ordningen bland brunnsgästerna, organisera och leda brunnsdrickningen samt bistå ”brunnsrätten”, det organ som med brunnsintendenten som ordförande och brunnsfiskalen som tjänsteman hade viss domsrätt över brunnsverksamheten.

Finsk beskrivning

kylpyläpoliisi*, kylpyläpaikan järjestysmies*; poliisia vastaava järjestyksenvalvoja kylpyläpaikkakunnalla

Källor

Inga källor