Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hemman som hade brunnit och inte kunde uppbyggas enbart med brandstod. En åbo som åtog sig att återuppbygga ett sådant hemman erhöll befrielse från vissa skatter och avgifter för en viss tid.

Finsk beskrivning

palanut tila

Tila, joka oli palanut ja jota ei voitu rakentaa uudelleen yksinomaan paloavun tuella. Tällaisen tilan jälleenrakennukseen ryhtynyt sai hepotuksia veroista ja rasituksista tietyksi ajaksi.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 615, 616.

Andra språk

Inga termer på andra språk