Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Offergåva till prästen för en vigsel från och med medeltiden till 1681. Brudvigningspenningarna räknades till de så kallade prästpenningarna, vilka skulle utgå till prästen när han förrättade en privat kyrklig akt i prästskrud. De ersattes 1686 med vigselpenningar, en av flera pastoralier som tillkom det ordinarie prästerskapet som lön.

Finsk beskrivning

morsionvihkimisrahat*, vihkimismaksu*

papille vihkimisen yhteydessä maksettu maksu

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

brudapenningar

Se vidare