Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Finsk beskrivning

ruukinkomissionaari*, ruukinasiamies

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk