Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lägre tjänsteman inom Bergskollegiums vågstat som ansvarade för vågen vid en koppar- eller järngruva eller ett bruk. Vägaren stod under våginspektorns översyn.

Finsk beskrivning

ruukinvaakaaja*, ruukinpunnitsija*

Vuoritoimen virkakuntaan kuulunut alempi virkamies, jonka vastasi kupari- tai rautavaa’asta ruukissa.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 148.

Andra språk

Inga termer på andra språk