Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman i den medeltida staden, som utförde vägningen i våghuset. Stadens åmare tjänstgjorde ofta också som vägare.

Finsk beskrivning

vaakahuoneenpunnitsija*, vaakahuoneenvaakaaja*

Keskiaikaisen kaupungin virkamies, joka hoiti punnitukset vaakahuoneella.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVII: 3.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIX: 547ff.

Andra språk

Inga termer på andra språk