Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I bruk, bruklig, vanlig.

Finsk beskrivning

in usus

Käytössä oleva, tavallinen

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 813. http://runeberg.org/nf/