Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Krutbruk som grundades i Seinäjoki 1825. Gustaf Adolf Wasastjerna erbjöd sig att sälja Östermyra järnbruk åt staten och sköta om framställningen av krut. Produktionen inleddes 1828. De statliga kontrakten förnyades vanligen med fem års mellanrum. Bruket erhöll statliga medel för avlöningen. Krutframställningen upphörde på 1890-talet.

Finsk beskrivning

Östermyran ruutitehdas

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk