Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som för kronans räkning framställde salpeter genom inkokning av salpeterlut.

Finsk beskrivning

salpietarinkeittäjä

Henkilö, joka valmisti kruunulle salpietaria keittämällä salipietarilipeää.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 217, 229.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 457.