Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på arbetslag inom kronans salpetersjuderi. Ett pannelag bestod av hemmansägare som var förpliktade att lämna salpeterjord till en vid laget verksam salpetersjudare.

Finsk beskrivning

pannukunta*, salpietarintuottajakunta*

salpietarinkeittämön salpietarimaata luovuttaneista talonpojista koostunut työkunta

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 223-224.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/