Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sjukhus, huvudsakligen för leprasjuka, i Kajanaland, som grundades i mitten på 1600-talet. Inrättningen omnämns endast ett fåtal gånger. Hospitalet grundades efter 1653. År 1663 bestod det av tre rum, en farstu, en bod och en bastu. Hospitalet brann år 1671 men byggdes upp på nytt. Efter 1680 tynade verksamheten bort.

Finsk beskrivning

Paltamon hospitaali; Paltamon leprasairaala Kajaanissa

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska Paltamon hospitaali

Synonymer

Parkinniemi hospital