Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En brännvinspannas rymd som grund för beskattningen av pannan som användes för tillverkningen. Pannrymd infördes år 1800 då fri och allmän brännvinsbränning återinfördes. Den fastställdes till 50 kannors rymd, kokrummet inberäknat, för ett helt mantal (=hemman), av mindre rymd för hemmansdelar under ett mantal.

Finsk beskrivning

pannuntilavuus, pannuntilavuusmaksu*

Paloviinan poltossa käytetyn pannun tilavuus sekä paloviinan poltosta peritty vero, joka perustui käytetyn viinapannun tilavuuteen. Käsite otettiin käyttöön vuonna 1800, kun vapaa ja yleinen viinanpoltto-oikeus palautettiin.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 573, 575.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

pannrymdsavgift