Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bannlyst man.

Finsk beskrivning

pannaan eli kirkonkiroukseen julistettu, ekskommunikoitu

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska pannahinen, pannainen

Synonymer

bannsmänniska