Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rätten att utdöma exkommunikationsstraff. Påven kunde döma vem som helst och förbehöll sig rätten att döma i prästdråp och speciellt domsrätten över furstar. En biskop kunde endast döma personer inom sitt eget stift. Den som utdömde ett exkommunikationsstraff hade också rätt att bevilja avlösning.

Finsk beskrivning

oikeus asettaa pannaan*

kirkollisten johtajien oikeus asettaa henkilö kirkonkiroukseen alueellaan tai (paavi) koko kristikunnan alueella

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 80.