Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Uteslutning ur kyrkans gemenskap och därmed också ur nattvards- och den övriga sakramentsgemenskapen. Exkommunikation var den allra strängaste formen av kyrklig bestraffning; bannlysning. Den användes också efter reformationen inom ramen för kyrkotukten. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland tillämpar inte sedan mitten av 1800-talet exkommunikation bland sina medlemmar. Om en person till exempel hade dödat en människa i krig räckte hennes exkommunikation i tre år. Också irrläriga uteslöts om de inte tog avstånd från den orätta läran. Efter uteslutning kunde avfällingar igen få tillträde till den kyrkliga gemenskapen, efter att de offentligt hade uttryckt sin ånger.

Finsk beskrivning

seurakunnasta erottaminen, kirkosta erottaminen, pannaan julistaminen

Yksilön sulkeminen pois kirkollisesta yhteisöstä ja sen toiminnoista. Ankarin kirkollinen rangaistus, pannaan julistaminen. Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei ole käyttänyt rangaistusmuotoa enää 1800-luvun puolenvälin jälkeen.

Källor

Från A till Ö. Ordlista. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. (Fi: Aamenesta öylättiin. Sanasto. Suomen evankelis-luterilainen kirkko) , Kirkon tiedotuskeskus: Kyrkans informationscentral . http://www.evl2.fi/ordlista/index.php/F%C3%B6rstasidan

Från A till Ö. Ordlista. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. (Fi: Aamenesta öylättiin. Sanasto. Suomen evankelis-luterilainen kirkko) , Kirkon tiedotuskeskus: Kyrkans informationscentral , sanasto: Ekskommunikaatio. http://www.evl2.fi/ordlista/index.php/F%C3%B6rstasidan

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 7: 1147, 1156. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 , 21.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Latin excommunicatio
Dåtida finska pannaanjulistus

Synonymer

bannlysning
excommunicatio