Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mått för att mäta och beräkna de räntor som utgick i persedlar, fastslogs formellt 1602.

Finsk beskrivning

puoli pannia

Mittayksikkö veroparseleiden mittaamista varten, vahvistettiin vuonna 1602.

Källor

Inga källor