Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan början av 1800-talet vid herrgård fastanställd vanligen gift arbetskarl som för sin avlöning arbetade endast vissa dagar i veckan hos husbonden.

Finsk beskrivning

puolimuonamies

Kartanon vakituisesti työllistämä, tavallisesti naimisissa oleva työmies, joka työskenteli palkkansa vastineeksi tiettyinä päivinä isäntänsä luona.

Källor

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 1044. http://runeberg.org/lantuppsl/

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 336 (statare).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare