Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bonde som innehade och betalade skatt för ett hemman som var skattlagt till ½ mantal. Benämningen förekom på 1600-talet. I riksdagsbeslut som fattades i början av 1600-talet kallades alla lägenheter som skattade mindre än 1 mantal för ”torp”.

Finsk beskrivning

puolitorppari*

Talonpoika, jonka tila maksoi veroa ½ manttaalin verran (1600-luku).

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 216.

Andra språk

Inga termer på andra språk