Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I en bestämmelse från 1533 slogs fast att halv tull skulle erläggas av borgare som inte hade eget hus eller egen gård.

Finsk beskrivning

puolikas tulli

alennettu tullimaksu niille, joilla ei ollut omaa taloa tai tilaa

Källor

Smith, William , Studier i Svensk Tulladministration. Första delen: Från äldsta tid till omkring 1718 , 3 , Stockholm: 1950 .