Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Storlek på egendom som motsvarade den åkeryta som besåddes med en halv tunna utsäde.

Finsk beskrivning

puolenäyrinmaa

Tila, jolla oli puoli tynnyrinalaa peltoa käytössä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 297.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , 6:762.