Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär enhet under 1500-talet. Två underrotar eller halva utgjorde en överrot. Underroten bestod av tio man, underrotmästaren inberäknad.

Finsk beskrivning

aliruotu*

sotilasyksikkö 1500-luvulla; Kaksi aliruotua muodosti yhden yliruodun. Koostui kymmenestä miehestä aliruotumestari mukaanlukien.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 407.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

halva