Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär enhet under 1500-talet, en av fyra eller fem enheter inom en fänika. Enheten leddes av en befallningsman, vars titel senare ändrades till kvartersmästare. Varje kvarter indelades i fem hela eller överrotar under en överrotmästare och varje överrot indelades i två halva eller underrotar om tio man, underrotmästaren inberäknad.

Finsk beskrivning

lippueneljännes*, lippukuntaneljännes*

sotilasyksikkö 1500-luvulla, yksi lippueen neljästä tai viidestä yksiköstä

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 407.

Andra språk

Inga termer på andra språk