Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Egentligen oröjd stenbunden mark, rättsuttryck för den ännu inte uppodlade bymarken. Varje byman hade oinskränkt rätt till nyodling. Den uppodlade marken fick samma rättsliga natur som den gamla odaljorden.

Finsk beskrivning

raivaamaton ja kivikkoinen maa

viljelemätön kylämaa

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 44.

Andra språk

Inga termer på andra språk