Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stadsbo, borgare.

Finsk beskrivning

kaupunkilainen, porvari

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk