Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett slags ämbetsman i en lappby som (med hjälp av två nämndemän) dels fördelade den kronoskatt som byn skulle betala på byns medlemmar, dels handhade byns skjutsningsskyldighet.

Finsk beskrivning

kylännimismies*

Lappalaiskylän virkamies, jonka piti huolta kruununverojen maksamisen oikeudenmukaisesta jakautumisesta kyläläisten kesken ja vastasi myös kylän kyyditysvelvollisuudesta.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk