Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tunnbindare.

Finsk beskrivning

tynnyrintekijä

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

bytther
böckare
bödkare
bökare
böthekar