Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Äldre benämning på person som tillverkade kanoner.

Finsk beskrivning

kanuunanvalaja*

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 203.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

byssogiutare
bössehuggare
bössejutare
bössgjutare