Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Folklig benämning på befälhavare vid artilleri. Bössemästaren förde befäl över bösseskyttarna.

Finsk beskrivning

pyssymestari*, kanuunamestari*

Tykistönkomentajan kansanomainen nimitys.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 203.

Berg, Wilhelm , Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia , H. 29, Bd 7:3 , Göteborg: Zachrissons 1904 , 252.

Andra språk

Inga termer på andra språk