Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Del av det kyrkliga tiondet i stora delar av Finland. Bösten bestod av skinka av svin, bog av älg eller björn. I Övre Satakunta skulle till kyrkoherden erläggas en böst av varje krok. I norra Österbotten skulle år 1340 de nygrundade socknarna Salo och Kemi erlägga en bog av varje björn, älg och ren.

Finsk beskrivning

böst

suoraan kirkkoherralle maksettava osa kirkonkymmenyksiä, maksettiin lihatuotteina

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 517.

Andra språk

Inga termer på andra språk