Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vaktsystem som syftade till signaltjänst i skärgården. Böte omnämndes i Upplandslagen. Bötevården slog larm om en fientlig flotta siktades varpå strandvården förde signalen vidare till byvården. Längs östra Nylands kust kan systemet ha förekommit i mitten på 1300-talet. Det försvann senast i början av 1500-talet. Ortnamn med böte förekommer både på Åland och längs den finska kusten.

Finsk beskrivning

böte

saariston vartiointi- ja varoitusjärjestelmä (Ruotsin ja Suomen rannikko)

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 517ff.

Andra språk

Dåtida finska vainovalkeat