Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Krigsmakt till sjöss.

Finsk beskrivning

laivasto

Merisotavoimat.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk