Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Delaktighet i ett brott. Uttrycket förekommer oftast i den äldre lagstiftningen. I edsöresbalken i Kristoffers landslag stadgas att om någon i avsikt att göra bonden eller hans hjon skada och misshandlar eller dräper någon som är under hemfridens skydd skall alla ”the, ther meth æro j fluk oc farnöte” ha brutit edsöret.

Finsk beskrivning

osallisuus rikoksessa

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska (olla jonkun) parissa ja seuroissa