Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Underavdelning till balk i de fornsvenska lagarna.

Finsk beskrivning

luku

Lainkaaren alainen osio muinaisruotsalaisissa laeissa.

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 558.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk