Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Huvudavdelning i svensk lagstiftning. Indelningen i balkar användes redan i de medeltida landskapslagarna. Balkarna indelades i flockar. Också 1734 års lag var indelad i balkar. I Finland började balkarna ersättas av lagar från och med 1889.

Finsk beskrivning

lainkaari

Ruotsalaisen lainsäädännön pääosio. Lakien jako kaariin otettiin käyttöön jo keskiajan maakuntalaeissa. Kaaret jakautuivat puolestaan lukuihin. Vuoden 1743 laki oli vielä jaettu kaariin, mutta vuodesta 1889 kaarijärjestelmää alettiin purkamaan lainsäädännöstä.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 179.

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 49.

Nationalencyklopedin (i Sverige), http://www.ne.se/om/encyklopedi

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .