Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Berg, Wilhelm , Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia , H. 29, Bd 7:3 , Göteborg: Zachrissons 1904 .


B

Folklig benämning på befälhavare vid artilleri. Bössemästaren förde befäl över bösseskyttarna.