Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dels rättighet och makt att befalla över någon eller något, dels gemensam benämning på den personal som har i uppdrag att leda krigsfolket.

Finsk beskrivning

päällystö, päällikkyys

Oikeus ja valta komentaa muita tai jotakin, mutta myös kollektiivinen nimitys tällaista valtaa käyttävälle henkilökunnalle.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska päällikkökunta, päällyskunta, päällikkyys