Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dels benämning på en legationschef av lägre rang, inte ackrediterad hos statschefen utan hos utrikesministern (ch. en pied), dels beteckning på beskickningstjänsteman som leder beskickningen i beskickningschefens frånvaro (Ch. ad interim).

Finsk beskrivning

Asiain hoitaja

Källor

Nevakivi, Jukka , Ulkoasiainhallinnon historia 1918-1956 , Helsinki: Ulkoasiainministeriö 1988 .

Paasivirta, Juhani , Suomen diplomaattiedustus ja ulkopolitiikan hoito itsenäistymsestä talvisotaan , Helsinki: W. Söderström 1968 .