Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift för en militär persons befordran till högre militär grad. Befordringspenningarna erlades till krigsmanshuskassan tills den indrogs 1889, då penningarna kom allmänna militiekassan till godo. De uppbars av regementsskrivarna, efter 1830 av kronofogdarna.

Finsk beskrivning

virkaylennysmaksu

Sotilasvirkamiehen ylennyksestä perittävä maksu, joka talletettiin sotilashuonekassan tilille vuoteen 1889 asti, sittemmin yleisen sotilaskassan tilille.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 36 (befordringsavgift).

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 108, 112.

Andra språk

Dåtida finska virkaylennysmaksut