Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Särskild klass av rättsligen ordnade förvaltningsärenden, där inte enbart det formella förfaringssättet är bestämt, utan även de materiella omständigheter, på vilka myndigheternas beslut ska grunda sig och som därför kallas befordringsgrunder.

Finsk beskrivning

virkaylennysasia

Hallinnon oikeudellisesti säädelty erikoisalue, jossa asian käsittelytapa oli formalisoitu ja myös päätöksen perusteina käytettävät materiaalit olivat tiukasti säädeltyjä. Niitä kutsuttiin tästä syystä virkaylennysperusteiksi.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska virkaylennysasia, virkaannimitysasia