Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förslag till allmänna regler för de grunder som skulle gälla vid val mellan olika sökande till en tjänst, för att undvika orättvisa och godtycke vid befordran till högre statlig tjänst. Slog fast att antalet år i tjänst (ancienniteten) skulle ha stor betydelse för det träffade valet. Termen används särskilt om ständernas betänkande av 1756.

Finsk beskrivning

virkanimitysmietintö*, virkaylennysmietintö*

Termiä käytetään erityisesti säätyjen vuoden 1756 valtiopäivillä antamasta mietinnöstä. Mietintö oli ehdotus yleisistä säännöistä koskien viran täyttämisessä käytettyjä kriteerejä ja hakijoiden välisen paremmuuden ratkaisemista. Mietinnössä ehdotettiin, että virkavuodet olisivat ratkaiseva tekijä.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 261.

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 172.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk