Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Befordran av bud eller brev, brevföring.

Finsk beskrivning

viestin vieminen, kirjeenkuljetus

Källor

Schmedeman, Johan , Kongl. stadgar, förordningar bref och resolutioner, ifrån åhr 1528 in til 1701 angående justitiæ och executions-ährender 1706 , 6, 8.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk